netverzwaring en vis gerelateerd

Loodje, gewichtje of schietlood, kegelvormig met afgeplatte bovenzijde waarin een gaatje is aangebracht, anoniem, ca. 1590 – ca. 1596 (Rijksmuseum – Gevonden in Nova Zembla)

Netverzwaring en hengelverzwaring van lood zijn vaak moeilijk te dateren. Het PAN geeft een datering van 20 BC tot heden.

Loden ronde of pijpvormige netverzwaring  valt bij het PAN bijna allemaal in de groep GEGOTEN LODEN NETVERZWAARDER, 17-45-01-01-02

Loden asymmetrische vormen komen meestal terecht in de groep LODEN HENGELVERZWAARDER , 17-45-02-01

Netverzwaring en spinklos lijken vaak veel op elkaar.