Kempen Van – knopenmaker

Over Van Kempen uit Voorschoten bestaat er een Wikipedia pagina.

In een notendop:

Als grondlegger van het bedrijf wordt de in 1764 te Utrecht geboren Johannes Mattheüs van Kempen genoemd. In 1841 mag het bedrijf echter al het koninklijke wapen dragen waardoor de echte oprichting in 1741 moet zijn geweest. Zijn zonen Pieter Johannes (1790-1831) en Johannes Mattheüs (1792-1831) traden in het voetspoor van hun vader als zilversmeden te Utrecht.

Kleinzoon Johannes Mattheüs van Kempen (1814-1877) neemt de leiding over. Hij was (met drie van zijn zonen) de oprichter en eerste directeur van de ‘Koninklijke Nederlandse Fabriek van gouden en zilveren werken J.M. van Kempen & Zonen’ te Voorschoten. Bij de opening van de nieuwe fabriek in 1858 te Voorschoten is het predicaat Koninklijk aan het bedrijf verleend.

de locomotief 1875 – van kempen voorschoten

In 1919 ontstond door fusie met de bedrijven van C.J.A. Begeer en De Fabriek van Gouden en Zilveren Werken voorheen Jac. D. Vos de combinatie Koninklijke Nederlandsche Edelmetaal Bedrijven Van Kempen, Begeer en Vos (K.N.E.B.)

In 1925 verliet Antonius Everdinus van Kempen, kleinzoon van de oprichter, na een reorganisatie het bedrijf weer en werd hij directeur bij concurrent Gerritsen uit Zeist, sindsdien onder de naam Gerritsen en Van Kempen.

Na 1925 veranderen door fusies en overnames e.d. de bedrijfsnamen regelmatig waarbij de naam “Van Kempen” ook steeds weer wordt toegevoegd (zie wikipedia).

In advertenties is de naam (J.M.) Van Kempen – Voorschoten in de periode 1875-1916 gebruikt. Knopen met deze naam krijgen daarom voorlopig deze datering.

Het enkele resultaat weergeven