Lowe & Co – knopenmaker

Lowe & Co was een naam die werd gebruikt door meerdere leden van de (voormalig Britse) familie Lowe. Naast handel werden er ook knopen gemaakt aan het begin van de 19de eeuw (o.a. militaire knopen en schutterijknopen). Knopen van dit bedrijf kun je de ruime datering 1791-1856 geven.

De eerste vermelding van een Lowe is van Henry Lowe in 1791

Hierna is het een tijd stil. Het zijn dan ook roerige tijden in de Nederlanden.

In 1826 staat er een vermelding van G. Lowe en Co waarbij het compagnieschap met E. Lowe wordt beëindigd.

groninger courant 1826

G. Lowe blijft kennelijk onrechtmatig de naam “E. Lowe en Co” gebruiken.

Opregte Haarlemsche courant 1826

Hierna gaat de firma verder onder de naam “Lowe en Co”

algemeen handelsblad 1-5-1830

In 1830 komt er vanuit Liverpool met de boot “Jonge dochter Remke” een lading van 90 k. tin aan voor dit bedrijf.

Nederlandsche staatscourant 1844

Hierna is er een hoop gerommel. Steeds weer onder de naam “Lowe en Co” komen en gaan er (handels)bedrijven. In 1840 wordt en bijvoorbeeld een handelsbedrijf opgericht, wederom “lowe en co” maar deze wordt  in 1843 alweer opgeheven.

algemeen handelsblad 1855

In 1855 overlijdt G. Lowe. Kennelijk wordt nog wel het magazijn aangehouden.

Opregte Haarlemsche courant 1856

In 1856 wordt wat er in het magazijn nog nog ligt verplaatst. De firma Lowe en Co bestaat dan niet meer.