lood-tin platte kop en los oog (1600-1725)

Platte knoop van een lood-tin legering met een gegoten meestal versierde voorzijde van de kop. Het zijaanzicht van de kop kan door de versiering wat geprofileerd of gewelfd zijn. Het oogje is er naderhand aan toegevoegd.

platte kop is PAN type 08-01-01-02 (1600-1850)

PAN Dateringsargumentatie voor de platte versie: Read dateert exemplaren van dit type op basis van contextgegevens in de 17e eeuw (Read 2010, 69, 82-88). Het enige besproken zilveren exemplaar wordt ongeveer tegen het einde van de 17e en begin van de 18e eeuw gedateerd (Read 2010, 93). Bailey dateert dit type in de 17e eeuw (Bailey 2004, 37). Er zijn echter exemplaren bekend die, op basis van zilvermerken, ook later in de 18e eeuw gedateerd zijn.

Mijn eigen argumentatie: een combi van READ en BALEY is ca 1600-1725. Zilveren knopen, die ik zelf niet tot deze categorie reken, weken vaak erg af van de lood-tinnen versies en werden ook veel langer hergebruikt.

Voorbeeld uit contextdatering periode 1685-1710

Om verwarring te voorkomen ga ik er vanuit dat deze knopen gemaakt zijn van een lood-tin legering. Volgens het PAN komen er echter ook koperlegeringen en zilveren exemplaren voor.