Pruisen

Het Pruisische leger is in 1787 en 1813 aanwezig geweest in Nederland.

In 1787 zat de toenmalige stadhouder Willem V in een benarde positie. Zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen was de zus van de koning van Pruisen. Destijds (1780-1787) was er een beweging ontstaan van patriotten die zich tegen ze in hun ogen onrechtvaardige politieke verhoudingen keerden. Ze wilde af van Willem V. De strijd werd zo fel gevoerd dat het tot een bijna-burgeroorlog kwam. Door het ingrijpen van een Pruisisch leger, dat de Stadhouder in 1787 te hulp snelde, dolven de Patriotten uiteindelijk het onderspit tegen de Oranjegezinden.

Van 1795 tot 1813 waren vervolgens de Fransen (Napoleon) de baas in Nederland

In oktober 1813 leed Napoleon in de ‘Volkerenslag’ bij Leipzig een zware nederlaag en werd hij uit Duitsland verdreven.

De geallieerde mogendheden Rusland, Pruisen, Oostenrijk en Groot-Brittannië kwamen overeen Frankrijk gezamenlijk te bestrijden en hun oorlogsinspanningen op elkaar af te stemmen. In het kader van de geallieerde opmars naar het westen rukten Russische en Pruisische troepen op in de richting van Nederland.

Toont alle 4 resultaten