Wormerveer

de locomotief 1927 – Wormerveer

NEDERLAND IN VOGELVLUCHT. — Reeds sedert zeer langen tijd is de Zaan het centrum van een belangrijk industriegebied. De
Windmolens, die aan het landschap een wereldvermaardheid gaven, zijn voor het grootste gedeelte verdwenen en door fabrieken
Vervangen. Men vindt er vooral olieslagerijen, rijstpelmolens, chocoladefabrieken, houtzagerijen, enz. — De Zaan te Wormerveer
Uit een vliegtuig gezien. De nummers 1, 2 en 3 geven resp. de rijstpakhuizen „Batavia”, „Saigoon” en „Bassein” van de fa. Bloe-
toendaal en Laan aan, terwijl No. 4 de rijstpellerij „Hollandia” van deze firma is. 5. Rijkstpakhuis „De Hoop”, 6. rijstpakhuis „Bur-
rnah”, 7 rijstpakhuis „De Unie”, 8. rijstpakhuis „Indië”, 9. rijstpakhuis „Rouan”, alle van de firma Wessanen en Laan, 10, 11, 12 en
13 resp. de oliefabrieken „De Verwachting”, „De Liefde”, „Het Geloof” en „De Hoop” van de N. V. Olie-industrie v h Jan Prins.
Al deze fabrieksgebouwen staan op het grondgebied der gemeente Wormer. Verder zijn 14. de chocoladefabriek „De Arend” van
de firma Gebr. Pette, 15. de chocoladefabriek „Amerika” en „N.-Afrika” van de fa. Erven De Jong, 16. R.K. kerk, 17. de luchtbrug
voor kolentransport van de gasfabriek, 18. de Ned. Herv. kerk, 19. de Doopsgezinde kerk. (Foto K. L. M.)