generaliteitsleeuw

De Generaliteitsleeuw was het wapen van de Unie van Utrecht (1579), de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en is een voorloper van het Wapen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Omdat een Nederlandse Leeuw een alom herkend en gerespecteerd heraldisch motief was werd in 1584 voor een leeuw gekozen. Deze nieuwe Generaliteitsleeuw mocht uiteraard niet te veel op een van de wapens van de afzonderlijke gewesten lijken. Als model werd het wapen van Holland gekozen, dat nu het meest invloedrijke opstandige gewest was.

Deze leeuw kreeg een pijlenbundel en een zwaard. De pijlen werden naar boven gericht afgebeeld; het aantal bleef lange tijd 17, ondanks dat de Unie van Utrecht in het begin 11 gewesten telde, na de Val van Antwerpen in 1585 nog 6 en na de Reductie van Groningen 7. Pas in 1606 werd het aantal pijlen op het wapen vastgesteld op 7, maar het zegel bleef tot 1795 17 pijlen verbeelden.

Bataafse Republiek
Ook de in 1795 gestichte Bataafse Republiek gebruikte in haar eerste jaar nog het wapen van de Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden; de Nederlandse leeuw of generaliteitsleeuw met kroon , pijlenbundel en zwaard. Op 4 mei 1796 werd dit wapen afgeschaft. Tijdens het Bataafs Gemenebest (1801-1806) werd de leeuw echter weer gebruikt.

Een aangepaste met koningskroon gekroonde generaliteitsleeuw stond in februari 1814 nog gedurende 22 maanden in het wapen van Willem Frederik (Willem I), Soeverein vorst der Nederlanden.

Toont alle 2 resultaten