staallood

Handel en nijverheid van Amsterdam in de zeventiende eeuw (1916)

Het product moest gekeurd worden door middel van een gekeurde proeflap. Dit noemde men een staal. Deze gekeurde proeflap werd bij het origineel gehouden en zo werd de kwaliteit bepaald. Voldeed de stof aan dit staal, dan werd er een staalkeur aan de stof bevestigd. Als het weefsel niet gekeurd werd aan de hand van een staal, dan werd er een verflood aan bevestigd.

Tekst uit: Zwolle als textielstad?

In het boek Handel en nijverheid van Amsterdam in de zeventiende eeuw (1916) staat nog het één en ander vermeld over letters die op keurloodjes stond. Zo was GGG een goedgekeurd laken, BBB een afgekeurd laken, D een te dun laken, O een te ongelijk geweven laken en DO een combinatie van de laatste twee.