vuurijzer

Vuurijzers staan vaak afgebeeld op munten. Ook werd het vroeger vaak als merkteken gebruikt op metalen voorwerpen. Met een vuurijzer werd vuur gemaakt. Om een vonk te maken werd met het vuurijzer op een vuursteen geslagen. De vonken werden vervolgens opgevangen in stro of houtslijpsel.

Het enkele resultaat weergeven