douanelood Bureau de Dordrecht (1810-1813)

Datering: Eerste Franse Keizerrijk op het gebied van Nederland en België (1810-1813)

Omdat in 1810 de Franse keizer Napoleon ontevreden is over de controle en de opbrengsten nemen 20.000 Franse douaniers het werk van de Nederlandse ambtenaren over; alle koloniale goederen worden dan ineens met een heffing van 50% belast. In 1812 wordt het Franse belastingstelsel geldend voor ons land: het is veel strenger en kent zeer hoge belastingen.

vz: Een zittende vrouw kijkend naar links met het omschrift “bureau de Dordrecht”

kz: leeg

Categorieën: ,