draagpenning Henri Belletable (1925-1950)

Draagpenning met hierop de stichter van de Broederschap van de Heilige Familie, Henri Belletable (* Venlo 1813, + Hoei 1855). Hij was kapitein in Belgische leger. In 1837 katholiek geworden en met medewerking van de paters Redemptoristen stichtte Henri Belletable in Luik (1844) het broederschap van de Heilige Familie.

vz: afbeelding van een borstbeeld van Belletable naar rechts. Omschrift “Henri Belletable bid voor ons bij Jezus Maria Josef

kz: Kind Jezus met samengevouwen handen, ten halve lijve wordt geflankeerd door Maria met samengevouwen handen en St. Jozef met de linkerhand op zijn borst: beide eveneens ten halve lijve.

referentie