ijkplaatje

Aluminium ijkplaatje waar een kolom “IN” op lijkt te staan en een kolom “VAC”. Onder de eerste kolom lijken jaartallen te staan vanaf ca 1919 tot 1948. Dit plaatje heeft waarschijnlijk op een weegschaal of ander apparaat gezeten waarmee iets berekend werd.