knoop 5th Dragoon Guards (ca1796-1804)

Platte knoop van de 5th Dragoon Guards (ca1796-1804)
Cavalerie, ruiterij of ruitervolk/paardenvolk is van oudsher de naam voor de militaire eenheid die zich te paard voortbewoog en te paard vocht. Dit in tegenstelling tot de infanterie die te voet vecht en zich te voet verplaatst. De 5th Dragoon Guards 1788-1804

Vz: ​​​V boven D.G. binnen een gekroonde kousenband met het motto “VESTIGIA NULLA RETRORSUM”
kz: “RMIN?” wellicht Birmingham