knoop staatsspoorwegen – Davidson – ca 1908-1920

Knoop van de staatsspoorwegen. Datering 1908 (zie artikel) – 1915 (sluiting bedrijf)

vz: rijkswapen met omschrift “staats . spoorwegen”

kz: “Ben. Davidson & Co Haarlem”

nieuwe haarlemsche courant 1908