lakenlood Amersfoort 1688

lakenlood Amersfoort 1688

vz: wapen van Amersfoort: gekroond schild met kruis met links hiernaast het cijfer 8 en rechts een 8. Boven de kroon de tekst “amersfoort”

kz: xx