douanelood type conv&lic 1815-1819

Douanelood Convooien en Licenten. Datering 1815-1819 type conv&lic

De dienst Convooien & Licenten bestond al in de 14de eeuw. Destijds was douane vooral een maritieme aangelegenheid die door de zelfstandige gewesten binnen de Republiek der zeven Nederlanden werd geregeld. De opbrengsten kwamen vooral ten goede aan de marine. Hier kwam in 1795 door de Franse staatsgreep een einde aan. In de Franse periode in 1806 wordt de nationale belastingdienst opgericht. In het algemeen stelsel van 1806 werd er bepaald dat accijns werd geheven op zout, zeep, gemaal, geslacht vee, turf, gedestilleerde dranken, wijn en sommige buitenlandse producten zoals steenkool, brandhout, tabak, chocolade en fruit.

In 1809, wordt door Lodewijk Napoleon de Dienst van de Convooien en Licenten geplaatst onder een zelfstandige Directeur-generaal der Douane. Het is dan voor het eerst dat de term “douane” opduikt. Omdat in 1810 de Franse keizer ontevreden is over de controle en de opbrengsten nemen 20.000 Franse douaniers het werk van de Nederlandse ambtenaren over; alle koloniale goederen worden dan ineens met een heffing van 50% belast. In 1812 wordt het Franse belastingstelsel geldend voor ons land: het is veel strenger en kent zeer hoge belastingen. De dienst In en Uitgaande Rechten en Accijnzen kwam in 1819 in de plaats van de dienst Convooien & Licenten.

Dit lood is door de aanwezigheid van het Nederlandse rijkswapen uit 1816 te dateren tussen 1816 en 1820. Dit was dus nog voordat België een zelfstandige staat werd.

vz: “Conv. & Lic”

kz: Nederlands rijkswapen

referentie Loodjes uit onze Hollandse Periode  en het boek Van tollenaar tot poortwachter – Geschiedenis van de douane, de oudste rijksdienst van Nederland (Tom Pfeil)

referentie 2