Venuspenning 1553-1584

Deel van een Venuspenning (rekenpenning met de afbeelding van Venus). Gemaakt door Hans Schultes (1553-1584)

Beschrijving compleet exemplaar:

VZ: Venus met bokaal en schaamdoek, naar rechts gewend, binnen een zeven-bogige veelpas met in de binnenhoeken ringetjes en in de buitenhoeken driebladrozetten. Tekst: ♕ FRAV : FENESIN : ZV NORMBFR

KZ: Wapenschild met in de kwartieren 1 en 4 een lelie, in 2 twee sparren en in 3 drie balken. Boven en aan weerzijden van het wapen decoratie door een kringel en links en rechts onderaan vier stippen. Tekst: ♕ HANS ❀ SCHVLTES ❀

Referentie hier

Boekje Venus op rekenpenningen